Κεντρικό Σημείωμα

 

 

 

                Καλῶς ἤλθατε στὸν προσωπικὸ ἱστοχῶρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριατιανῶν Ἑλλάδος..
                Ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ ἔχει ὡς κύριο στόχο νὰ δημιουργήσει τέτοιον πνευματικὸ προβληματισμὸ, ὥστε ὁ ἐπισκέπτης νὰ ἐρευνήσει τὶ σημαίνει γεύση ζωῆς αἰωνίου ἀλλὰ καὶ ἀγώνας γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρόσκαιρη ζωὴ. Στόχος ἐπίσης τῆς ἱστοσελίδας εἶναι νὰ παρέχει γενικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ εἰδικὲς γιὰ τὴν προαναφερθεῖσα Ἱερὰ Μητρόπολη.
                Μέσα ἀπὸ εὐσύνοπτα κείμενα θὰ γίνονται ἁγιογραφικὲς προσεγγίσεις καὶ θὰ παρουσιάζονται βίοι Ἁγίων, θὰ ἑρμηνεύονται ὕμνοι τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας, θὰ διατυπώνονται προβληματισμοὶ καὶ συμβουλὲς καὶ θὰ ἀναφέρονται ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα, ὅπως αὐτὰ ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ τὴν παλαιότερη καὶ τὴν πρόσφατη ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. Ἡ ἐνημέρωση τῆς ἱστοσελίδας θὰ πραγματοποιεῖται σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα. Ὅποιος ἐπισκέπτης ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νὰ ἐγγραφεῖ μέλος. Ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ στηρίζεται στὸν ἐθελοντισμὸ τόσο ὡς πρὸς τὴν τεχνικὴ ὑποστήριξη ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴν τακτικὴ ἐνημέρωσή της, γι’ αὐτὸ καὶ ζητοῦμε τὴν ἐπιείκειά σας γιὰ τυχὸν ἀβλεψίες ἤ καθυστερήσεις.
                Ἡ ἐπίσκεψή σας στὸν ἱστοχῶρο μας, μᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερα καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ γίνει ἀφορμὴ γιὰ τὴν μεταξὺ μας ἐπικοινωνία, μὲ σκοπὸ τὴν πνευματικὴ πρόοδο.
 
Καλὴ περιήγηση!
 

  Σήμερα ἑορτάζουν
σύμφωνα μὲ τὸ παλαιὸ ἑροτολόγιο

To εορτολόγιο δεν είναι ενημερωμένο


 

Copyright 2009